Entorn

Font del Ferro i pou de glaç


Molt a prop de la masia de Can Ferrerons torbem una de les fonts amb més encant del parc. Com bé indica el seu nom l’aigua que brolla per la font té un gust metàl·lic molt peculiar degut al seu contingut ferrós.

En origen, l’indret estava freqüentat pels pagesos i pastors de les masies properes que hi feien mena quan estaven treballant pels camps i boscos del voltant.

El pou de glaç de can Bosc, uns metros a la dreta de la font seguint el camí que pasa just per sobre, s’alimentava amb l’aigua de la font del Ferro, que era desviada fins a una bassa actualment desapareguda.

Aquesta bassa es glaçava de manera natural i el gel que es formava era extret i dipositat a l’interior del pou. Els blocs de gel es col·locaven en capes separades amb elements vegetals per evitar que s’enganxessin (fulles de falguera, per exemple).

La indústria del gel es desenvolupà a Catalunya entre els segles XVI i XIX. S’utilitzava el gel per conservar els aliments, tractar cops i refredar begudes, entre d’altres. Era transportat en carros i protegit amb palla i es viatjava de nit per evitar la calor diurna. Aquests pous es deixaren d’utilitzar a principis del segle XX. La primera referència documental d’aquest pou apareix en un document datat entre els anys 1770 i 1780.

Us animem a que feu una passejada fins la font del ferro i el pou de glaç, no deixeu de fer un glop d’aquesta antiga font.

Us deixem un enllaç amb les rutes a Wikiloc.